Warren Buffett’s brief aan aandeelhouders 2011

Sam Hollanders

Als value investor kijk ik, net zoals vele anderen jaarlijks uit naar de publicatie van de brief die Warren Buffett schrijft aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway.

Elk jaar staan er verschillende wijsheden in. Soms herhalingen, soms ook nieuwe one-liners die ineens alles omvatten.
Hoe dan ook, elk jaar is het een moment van bezinning. Na het lezen van de brief, even het eigen jaar overlopen, je eigen fouten te herkennen,…

Uiteraard interesseert ons de visie die Buffett heeft op de toekomst ook heel erg. Niet alleen is hij een man met jarenlange ervaring, hij is ook niet voor niets de rijkste belegger ter wereld.
Hieronder kan U een samenvatting vinden van wat ik de belangrijkste punten vond in de brief van het voorbije jaar.

Fouten (h)erkennen

Een jaarlijks wederkerend onderwerp in de brief is dat Buffett zijn fouten uit het verleden erkend. Ook dit jaar maakte hij de vermelding dat hij slechte investeringen heeft gemaakt door enerzijds slechte inschattingen van het competitief voordeel van een bedrijf, of anderzijds door een slechte inschatting van de industrie.

In zijn woorden: “Ik probeer 10 of 20 jaar in de toekomst te kijken bij de aankoop van een bedrijf, maar soms was mijn gezichtsvermogen slecht”

Jaarlijkse winstcijfers zijn niet belangrijk.

Hij zegt om niet te vertrouwen op de jaarcijfers van bedrijven, en zeker niet te concentreren op de winstcijfers, want deze kunnen makkelijk worden verfraaid. Onderzoek en focus U op bredere financiële cijfers.
Het is uiteraard gemakkelijk voor bedrijven om winstcijfers aan te passen. Zo kan men bijvoorbeeld vastgoed opwaarderen en zo winst bijschrijven.
Het omgekeerde zien we echter ook veel gebeuren. Bedrijven durven in een slecht jaar nog enkele extra afschrijvingen of waardeverminderingen opnemen (zaken die men normaal over meerdere jaren zou spreiden), om zo de pad vrij te maken voor goede cijfers in de daaropvolgende jaren.

Wat is dan wel belangrijk?

Naast stellen wat niet belangrijk is, zegt Buffett ons ook wat dan wel belangrijk is.
Belangrijk voor Buffett is de strategie die gebruikt is om tot winst te komen. Zo kan een bedrijf een lage winst publiceren naar aanleiding van kosten die gemaakt zijn, maar de winst pas later komt. Als voorbeeld is de reclame die ze gemaakt hebben om klanten te krijgen voor de verzekeringen. De kost van de reclame is nu, waardoor de opbrengst van de klant dit jaar nul kan zijn. Volgend jaar dienen echter die kosten niet opnieuw gemaakt te worden voor diezelfde klant, en hebben ze de volledige marge.
Verder duidt hij het belang aan van de vrije cashflow, het verschil tussen wat binnenkomt en buiten gaat is veel belangrijker dan de winstcijfers.

Een voorbeeld van dat strategie belangrijk is, geeft Warren Buffett bij de bespreking van de verzekeringen. Voor het verkopen van verzekeringen zijn 4 zaken belangrijk. De eerste 3 passen ze allemaal toe, maar de 4de regel wordt wel eens vergeten.
Regel 4: Als het geen winst oplevert moet je de deal niet maken.
Er wordt veel gedaan enkel en alleen om omzet te krijgen. Veel leveranciers, klanten en zelfs aandeelhouders vinden een grote of groeiende omzet belangrijk. Wat er verdiend wordt is van ondergeschikt belang. Dit is niet alleen zo in verzekeringen.

Over CEO's en beheerders/ beleggers

Buffett zegt dat het makkelijk is om een fondsbeheerder te vinden met een goede trackrecord over de laatste jaren. Belangrijker is hoe hij deze heeft bereikt en hoe hij omgaat met risico. Ook hoe hij risico bekijkt is van belang. (Buffett is duidelijk geen voorstander van risico te bekijken met bèta. Bèta meet eigenlijk de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de markt, hoewel volatiliteit en risico vaak hand in hand gaan, is het verkeerd om deze als gelijk te beschouwen.) Als laatste vindt Buffett het belangrijk hoe de fondsbeheerder anticipeert op toekomstige economische situaties, niet zijn kennis van het verleden.

Over CEO's zegt hij het volgende:

  • Het is belangrijk om duidelijke op voorhand gestelde doelen te hebben, anders wordt de pijl van performantie vaak eerst geschoten, en daarna een roos getekend rond de pijl.
  • Wat een CEO doet met ingehouden winst is belangrijk, de ene maakt van één stuk van € 1 twee € 1 stukken. De andere maakt van één stuk van € 1 twee stukken van € 0,50 of nog erger, maar 1 stuk van € 0,50.
  • CEO's moeten het geld van de aandeelhouders behandelen alsof het dat van hun zelf is. (= op de kosten letten)

Tijd, samengestelde intrest en dividend

Ook de kracht van tijd en dividenden is een vaker voorkomend aspect in de brieven.
Tussen al het traden, laag kopen en hoog verkopen wordt vaak de simpele manier om gewoon een aandeel dat een mooi dividend uitkeert te kopen en dit te houden, vergeten. Buffett gebruikt het voorbeeld van Coca Cola. Wanneer ze dit in 1995 kochten leverde dit 88 miljoen dividend op. In 2011 verwacht hij dat ze 376 miljoen zullen ontvangen. Binnen 10 jaar denkt hij dat dit het dubbele zal zijn, ofwel in 1 jaar evenveel dan ze er in 1995 voor betaald hebben.Buffett ziet maar 3 redenen om geld te lenen. Een lening om je studies te betalen, je eerste auto en je huis. Alle andere leningen zou men beter laten. Hij gaat ook iets dieper in op beleggen met geleend geld.
“Beleggen met een hefboom werkt verslavend” zegt Buffett, “weinig mensen keren daarna terug naar een meer conservatieve methode. Zoals we allemaal geleerd hebben in de lagere school, en sommige opnieuw in 2008, is elke reeks van positieve cijfers, hoe hoog deze cijfers ook zijn, vermenigvuldigd met 0 is dit steeds 0. De geschiedenis leert ons dat een hefboom heel vaak nullen aflevert, zelfs wanneer deze hefboom gebruikt wordt door heel slimme mensen” ( Long Term Capital Management is een perfect voorbeeld)

Het hebben van een cash reserve vind Warren Buffett ook zeer belangrijk. Als je volledig in de markt zit kan je geen opportuniteiten kopen wanneer deze zich voordoen zoals bijvoorbeeld in 2008. Zeker als je leeft van je investeringen is het belangrijk dat je deze cash kan aanspreken wanneer de beurs laag staat. Het is dan zeer belangrijk om geen aandelen te goedkoop te moeten verkopen, om je brood te kunnen betalen.
Cash geld is een manier om voorbereid te zijn op de toekomst, wat deze ook mag brengen.

Positief over de Amerikaanse markt

Als laatste punt onthoud ik dat Buffett positief is gestemd over de Amerikaanse markt. Hij ziet een herstel van de huizenmarkt in de VS. Een herstel van de huizenmarkt zal ook direct een invloed hebben op de economie. Hij is zoals steeds zeer pro-Amerikaans. Volgende statements heb ik onthouden, omdat ik ook geloof dat dit iets is wat Amerika voor heeft op Europa.

  • Geld zal altijd stromen naar opportuniteiten, en daarvan is er een overvloed in Amerika.
  • Het menselijk potentieel is ver van uitgeput, en het Amerikaanse systeem ( een systeem dat zijn deugd heeft bewezen over de voorbije 200 jaar) om dit potentieel te ontketenen is springlevend.

Maar zoals steeds is het belangrijker om te kijken naar wat ze doen, dan luisteren naar wat ze zeggen. Ik zal dan ook in het oog houden of Buffett zijn grote aankoop dit jaar kan doen.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp