Waarom beleggen?

Sam Hollanders

De vraag waarom beleg ik, is de belangrijkste vraag die je jezelf kan stellen voor je ook maar 1 aandeel, obligatie of dergelijke koopt.

Waarom je belegt, bepaalt je termijn, het risico dat je wil aangaan en bijgevolg ook de producten die voor jouw geschikt zijn.

Mifid

Met de Mifid richtlijn proberen ze de belegger te beschermen door te bepalen wat hun beleggingshorizon is, welk risico ze willen nemen enzoverder. De bedoeling is goed, de uitvoering vind ik persoonlijk iets minder. De vragen die worden gesteld om het profiel en de van de belegger te bepalen zijn te vaag.

Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar hoeveel transacties en voor welk bedrag U gemiddeld uitvoert per jaar in elk van de beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, fondsen, opties,…).

Stel iemand koopt als value investor enkel aandelen van goede bedrijven wanneer de prijzen juist zijn en voert hierdoor gemiddeld minder dan 15 transacties uit per jaar en realiseert hiermee een resultaat dat gemiddeld 4% boven de return van de Bel-20 ligt. Een trader koopt en verkoopt gemiddeld 4 keer per dag en dit 200 dagen per jaar, en heeft zo 800 transacties op zijn naam staan. Deze trader is er echter nog niet in geslaagd de Bel-20 te evenaren. Welke van de 2 heeft de meeste kennis en ervaring? Aan welke van deze 2 vertrouw je het liefst je geld toe?

Wat in mijn ogen nog een fout is van deze vragenlijst, is dat na het invullen uw volledige portefeuille op dezelfde manier wordt behandeld.

Is het niet duidelijker om het profiel en de risicobereidheid te bepalen aan de doelen die de belegger stelt?

Een belegger heeft niet 1 doel, maar hij heeft er waarschijnlijk meerdere zoals bijvoorbeeld aanvulling op pensioen, extra inkomen, huis verbouwen, een zwembad of simpelweg rijker worden. Elk van deze doelen heeft een eigen beleggingshorizon en risicoprofiel, ook weer afhankelijk van wie dit als doel heeft. Iemand van 30 kan hetzelfde doel hebben als iemand van 50, de manier waarop ze het doel kunnen bereiken kan wel heel verschillend zijn.

Het is dan ook belangrijk om zelf te bepalen wat je doelen zijn, en deze ook redelijk gedetailleerd te bepalen. Zo is beleggen voor een aanvulling op je pensioen niet duidelijk genoeg. Bepaal hoeveel je extra wil hebben en hoe je dit wil. Wil je een extra 1000€ per maand zonder aan het beginkapitaal te raken? Of wil je eerder 2000€ maar je vindt het niet erg om je kapitaal hiervoor aan te wenden (hoe wel rekening met je levensverwachting). Je krijgt nu een duidelijk bedrag voor ogen, en nu kan je bepalen hoe je dit gaat bereiken, al dan niet met hulp van professionelen.

Mijn Doelen

Ik heb meerdere doelen waarvoor ik beleg en spaar. Deze doelen zijn lange termijndoelen. In de eerste plaats beleg ik voor mijn pensioen (en dat van mijn echtgenote), nog 35 jaar te gaan . In mijn ogen moeten we op de overheid niet rekenen, de pensioenen zijn nu al laag en voor sommigen zelfs “om een oog uit te bleiten” (voor de niet Antwerpenaren, bleiten = huilen) , tegen dat het de beurt is aan mijn generatie verwacht ik dat ze zelfs niets meer kunnen geven.

Doel 2 zijn onze kinderen, wanneer het nodig is willen wij in de mogelijkheid zijn om ze financieel te steunen. Vermits de oudste nog 9 moet worden is ook dit een doelstelling voor de lange termijn met nog zeker 15 jaar voor de boeg.

Rijk worden is voor mij geen doel op zich. Voor mij is rijk zijn geld genoeg hebben om te kunnen laten doen wat ik niet graag doe, en voldoende tijd hebben om de dingen te doen die ik wel graag doe.

Mij zal je dan ook geen beleggingen zien uitvoeren waarmee je 113% kunt stijgen per jaar zoals sommige adverteerders beweren. Voor degenen die hierin geloven raad ik het boek aan over Long Term Capital Management “When Genuis Failed” door Robert Lowenstein. Zelfs deze, door iedereen als uiterst intelligent bestempelde mensen, konden het niet (volhouden).

Mijn beleggingen en degene die U zal terugvinden in BeursLoper zijn dan ook gericht op een gezonde vermogensgroei, geen gekke dingen of risico's. Het verschil zal worden gemaakt in de slechte periodes.

Ik hou dan ook altijd de 2 regels van Warren Buffet voor ogen: Regel 1: Nooit geld verliezen, Regel 2: Nooit regel 1 vergeten.

Iedereen verliest wel eens geld op de beurs, maar als je je huiswerk goed maakt, een voldoende veiligheidsmarge of “margin of safety” voorziet, is het wel best mogelijk om gemiddeld 7 op 10 te halen en zodoende uw kapitaal stevig te laten groeien.

Welke werkwijze hanteer ik om deze doelen te bereiken?

Bij de selectie van aandelen speelt de termijn bij mij ook een rol.
Voor de lange termijn (10 jaar), en hopelijk voor altijd selecteer ik uitstekende bedrijven tegen een redelijke prijs. In BeursLoper werk ik met een analogie met schaken. Deze bedrijven zijn mijn Dames.

Voor de middellange termijn (+5 jaar) zoek ik goede bedrijven tegen goede prijzen. Bedrijven die een deel van de karakteristieken vertonen van Dames, maar waar de onderwaardering het gebrek aan de ontbrekende eigenschappen goed maakt. Dit zijn mijn Torens.

Op de kortere termijn (2-3 jaar) zoek ik aandelen die vooral erg ondergewaardeerd zijn, en waar de winst dus moet komen van het wegwerken van deze waardering. Dit zijn mijn Lopers.

Daarnaast heb ik ook nog Pionnen. Dit zijn gokjes, een scenario van alles of niets, eigenlijk zijn dit aandelen die ik als waardebelegger niet zou mogen kopen. Het aandeel in de portefeuille is dan ook zeer klein. Pionnen kunnen bijvoorbeeld turnarounds zijn. Net zoals bij schaken is de kans zeer klein dat een Pion de overzijde van het bord haalt, maar wanneer dit gebeurt wordt het wel een Dame.

Aandelen en vastgoed

Nu heb ik wel reeds gesproken over aandelen, maar in mijn ogen is de allereerste belegging die je moet doen het aankopen van je eigen huis. Niet alleen is dit een redelijk veilige, stabiele en in het verleden goede belegging, je hebt er ook alle dagen plezier van! Het is ook emotioneel belangrijk om in uw eigen huis te wonen, het geeft een gevoel van geborgenheid.

Voor mij zijn vastgoed en aandelen dan ook de 2 beleggingsvormen, obligaties en andere vastrentende producten beschouw ik als een manier om geld even te parkeren en uitsluitend voor korte termijn.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp