Start Hier

Proficiat!

U heeft deze artikelenreeks over waardebeleggen ontdekt en u bent nieuwsgierig om meer te weten over het uitermate boeiende onderwerp. Deze artikelen zijn neergeschreven en op onze webstek te vinden.

Laat ons beginnen met de meest evidente vraag die u heeft: Wat mag ik verwachten van deze reeks?

Ons eigen traject maakt heel wat duidelijk. We hebben beiden het ondernemen in het bloed. Wanneer je je zaak van de hand doet en een centje opzij hebt gezet dan stelt zich de vraag: hoe ga ik met dat centje om? Hoe ga je dat herbeleggen? Ga je in vastgoed of ga in beleggingsfondsen? Doe je de beleggingen zelf of besteed je uit? Als je ‘op de beurs gaat spelen’ zoals het nog wel uitgedrukt wordt, welke strategie ga je dan hanteren? Beleg je met het idee van op de korte termijn winst te maken of heb je een lange termijn horizon? En hoe doen die topbeleggers zoals een Warren Buffett dat? Kunnen we daar iets van leren?

In deze ‘start hier’ reeks nemen we u mee in het denk- en leerproces dat we beiden doorlopen hebben. Op andere momenten in de tijd hebben we beiden onze zoektocht naar de Heilige Graal van beleggen ingezet. En onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie gekomen. De Heilige Graal is de manier die voor elkeen het beste paste bij zijn karakter en mogelijkheden. Voor ons beiden is dat zonder enige twijfel waardebeleggen.

Met deze reeks willen we u helpen om de juiste reflexen te ontwikkelen wanneer het op waardebeleggen aankomt. De start reeks bestaat uit 7 artikelen die u een eerste aanzet kunnen geven om anders te gaan nadenken over beleggingen en de beurs. Vervolgens is het onze intentie om uw kennis verder te verruimen door behapbare informatie te brengen die inspeelt op actuele thema’s of bepaalde aspecten van waardebeleggen in de diepte worden uitgewerkt.

We hopen u te mogen begeleiden op deze boeiende tocht die nooit eindigt. Levenslang leren is dan ook ons motto. Deze artikelen zijn een eerste stap in dit traject.