Party like it’s 1999?

Wees-voorbereid-e1617087493222-p4yv8r4ycgwmpm9e0fqq37lsmr8xmmyp48eqmwjmfa

Sam Hollanders

Als waardebeleggers liggen wij niet echt wakker van de algemene stand van de beurzen. Wij gaan op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven, en ik wijs graag nog even op ons artikel dat uitlegt dat ondergewaardeerd en goedkoop niet altijd hetzelfde zijn. Als de algemene markt dan goedkoper is, dan is die zoektocht voor ons ook makkelijker, is de markt duurder, zoals vandaag, dan zijn er minder opportuniteiten te vinden, en dan handelen we minder.

Dat de markt niet meer goedkoop is denk ik dat voor iedereen wel duidelijk is. De enige manier dat iemand nog kan uitleggen dat de aandelenbeurzen algemeen genomen niet duur zijn, is door ze te gaan vergelijken met nog veel duurdere alternatieven zoals obligaties. In het volgende artikel van Joël, risico, het misverstane woord deel 2, zal u ook lezen dat in onze ogen iets (veel) te duur aankopen één van de meest onderschatte risico’s is (deel 1 vindt u hier). De zogezegd minder risicovolle obligatiemarkt is in mijn ogen nu zowat de gevaarlijkste markt om in te beleggen net om deze reden.

Een ander argument voor de hoog oplopende beurskoersen is uiteraard nog steeds de erg lage rente. We zagen afgelopen maand even een kleine opstoot in de rente en meteen ging de koers lager, zeker van de aandelen die het vooral moeten hebben van hun groeibelofte of toekomstige winsten.

Ik stel me daarbij vragen. Als een stijging van de rente met 1%, terwijl deze daarmee nog op historisch laag niveau zou zijn, zo’n impact heeft op de waardering die je maakt voor uw bedrijven en dit ook meteen de reden is om te verkopen, dan vraag ik mij af of je wel in het juiste bedrijf belegt.

Net zoals Benjamin Graham en Joël Greenblatt zijn wij voorstanders om indien de rente onder een bepaald niveau zakt, dit niet meer te verwerken in uw verdiscontering van de toekomstige winsten, maar deze vast te klikken op een “normaal” niveau. Als de rente zakt onder 6%, dan hou je gewoon je verdisconteringsrente op die 6%.

Ja je gaat hierdoor aandelen niet kopen die toch nog fors kunnen  stijgen. En ja op dat ogenblik negeer je de economische realiteit van de lage rente vandaag. Maar waarom zouden we meer risico willen lopen door die rente zo laag te nemen dat dit eigenlijk alleen maar in ons nadeel kan uitdraaien?

Wij willen niet meegaan in dat verhaal. Net zoals we proberen te profiteren van een te sterk pessimisme, mijden we de risico’s in periodes van overdreven optimisme. Het gevoel dat echter de afgelopen maand steeds sterker wordt is dat we nog niet in 1999 zijn, als we de vergelijking zouden maken met de dotcom hype.

Redenen om te denken dat we dicht tegen de top zitten

Naast de schaarsere opportuniteiten en de gekke prijzen die voor sommige aandelen worden betaald, is de belangrijkste reden om te denken dat de top in zicht is toch wel de enorme toegenomen interesse voor beleggen.

Ook dat wordt gestuurd door de lage rentes en het feit dat velen anderen rondom zich zien die voltreffers scoren op de beurs of met bitcoins of… . Iedereen wil ondertussen een graantje meepikken. Het is dat we niet buiten mogen, want anders zou het in alle café’s, bij de kapper en in de ubers/taxi’s gonzen van het beursadvies.

Wat ik zie passeren maakt me soms moedeloos. Het gebeurt steeds meer dat ik op mijn telefoon mijn social media check en deze na 1 seconde al terug uitzet, gewoon omdat ik het niet meer aankan om te zien dat de grootste onzin wordt verkocht als waarheden. Waar dit bij particulieren vaak een gevolg is van  een combinatie van gebrek aan kennis en FOMO (Fear of missing out), zien we ook koersdoelen passeren gemaakt door professionelen die alle verbeelding tarten. Het lijkt alsof ook zij zich compleet beginnen overgeven aan het idee dat aandelen alleen kunnen stijgen. De centrale banken doen hun best om dit tot waarheid te krijgen, maar op lange termijn zal de beurs en de economie eerder gelijk bewegen, nu is het verschil te ver opgelopen.

Kijk bijvoorbeeld naar de meest verhandelde aandelen bij DEGIRO in januari van dit jaar

In bijna heel Europa zijn de particuliere beleggers meegegaan in de Gamestop hype. Geen enkele belegger die over een aandeel denkt als een deel van een bedrijf heeft dit aandeel gekocht. Dit is niet meer beleggen maar speculeren en dat in zo’n mate dat de vergelijking met 1999 kan gemaakt worden.

Misschien toch nog maar 1998?

Hoewel wij voorstander zijn van u niet blind te staren op de lage rente, zoals boven aangegeven, mogen we er ook niet blind voor blijven. De rente is wel degelijk laag waardoor de rendements-eis van beleggers ook lager is, dat zien we ook heel duidelijk in de vastgoedmarkt.

Normaal gezien gaat een beurshausse ook hand in hand met een oververhitting van de economie. Vandaag is dat echter niet het geval. De economie kreeg wereldwijd een flinke klap uitgedeeld door de pandemie. En uiteraard zijn er winnaars en verliezers in dat verhaal, net zoals bij elke crisis.

Deze hoge beurs is dus geen gevolg van een jarenlange economische uptrend, maar van een zoektocht naar rendement. Maar vermits de economie een flinke klap kreeg te verwerken, mogen we ons ook voor de komende periode verwachten aan positieve cijfers, zelfs al was het enkel maar omdat de vergelijkingsbasis (2020-2021) laag zal zijn.

Daarnaast zijn er ook de stimuli van de overheden waardoor een deel van de mensen een hoger inkomen heeft genoten dan in normale omstandigheden, dat in combinatie met een periode waarin ze veel minder kunnen uitgeven, gedwongen sparen zeg maar. Of anders gezegd, de impact van wie er op vooruit ging in deze crisis is eigenlijk al te merken, maar de verliezers blijven nog wat in de schaduw, daar moet de bom nog barsten.

En hierdoor lijkt een daling van de beurzen op korte termijn nog niet aan de orde, dus misschien eerder ‘98 dan ‘99.

Wees voorbereid

Maar zoals eerder al werd aangegeven, voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Als we een leuk bedrijf vinden dat ondergewaardeerd is, dan nemen we actie, vinden we niets, dan worden we daar ook niet rusteloos, ongeduldig of treurig van. We laten ons leiden door de waarderingen.

Je kan de beurs niet voorspellen, en al zeker niet de timing ervan. Wat we wel weten is dat een stierenmarkt niet oneindig is, en dat zal ook bij deze hausse niet zo zijn. De algemene waardering van de beurs is een slingerbeweging van het ene extreme naar het andere. Vandaag weten we dat de slinger naar duur staat, maar of deze reeds op het uiterste punt is en zal keren, of hoe ver deze van het meest extreme punt staat, dat weten we niet. Maar in het verleden zijn hoge waarderingen ten opzichte van het historische gemiddelde steeds gevolgd door een periode van lage waarderingen. Waarom zou het deze keer anders zijn?

Het is als belegger belangrijk om een periode zoals deze te gebruiken om je voor te bereiden. Het goede nieuws is dat op korte termijn er nog geen vuiltje aan de lucht lijkt en je dus gebruik kan maken van deze hogere waarderingen om je portefeuille eens goed door te lichten. Niet om te zien wat je de afgelopen maanden of jaren verdiend hebt met je aandelen, maar om te kijken of deze vandaag nog een plaats in je portefeuille verdienen.

Het kan zinvol zijn om voor elk aandeel in je portefeuille de verhouding tussen het rendement en het risico opnieuw te bekijken en daarbij te beslissen of je het bedrijf verkoopt, houdt of misschien zelfs bijkoopt.

Het rendement van een aandeel wordt gedreven door het dividend dat je ontvangt, de groei dat het bedrijf doormaakt en de verandering in de koerswinstverhouding. Zelfs als de eerste twee nog kunnen stijgen, mag je het eventuele risico van een verlaging van de koerswinstverhouding niet uit het oog verliezen, zeker niet als deze verlaging er zou komen om te bewegen naar een redelijker niveau als deze vandaag wat ver is opgelopen. Ook het houden van een aandeel moet een actieve en weloverwogen beslissing zijn.

De huidige waardering van vastgoed, obligaties en aandelen maken dat van elke belegging eigenlijk een laag rendement te verwachten is. Maar omdat we niet kunnen voorspellen of dit wel degelijk het rendement zal zijn dat mogelijk is, of er snel betere opportuniteiten komen, kunnen we maar één ding doen, en dat is onszelf voorbereiden. Dit bijvoorbeeld door cash vrij te maken en aandelen te verkopen waarvan het potentiële rendement onder je eisen ligt. 

Aan de andere kant is er inflatieangst. Daar kan je je tegen wapenen door bedrijven te kopen met pricing power of vastgoed waar de huur makkelijk kan opgetrokken worden (en bij voorkeur met indekking tegen een stijgende rente).

De boodschap vandaag is wees voorzichtig, maar laat u ook niet verlammen door angst.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp