Over Dames en Torens, zo bouw ik mijn portefeuille op

Sam Hollanders

Zeer belangrijk bij het opbouwen van een aandelen portefeuille, is weten wat je koopt, hoeveel je er in wil investeren, en wanneer je terug wil verkopen. Hieronder kan U lezen hoe ik dit voor mezelf  bepaal

Als waardebelegger maak je vooral het verschil in slechte tijden. Dit door minder, of liefst niets, te verliezen.

Vaak wordt vergeten dat voor een verlies van 10% je een stijging nodig hebt van 11,1% om dit weer goed te maken. Bij een daling van 25%, welke we tussen 18 februari en 8 augustus hebben meegemaakt, hebben we al een stijging nodig van 33%, maar liefst 8% meer dan we zijn gedaald. Bij een daling van 50% heb je zelfs een stijging van 100% nodig om terug tot uw origineel bedrag te komen. U ziet waarom het zo belangrijk is om de verliezen te beperken.

Uiteraard heb ik, als waardebelegger, mijn inspiratie ook bij Warren Buffet en Benjamin Graham gehaald, maar er is ook een deel van mijn strategie die meer aanleunt bij Philip Fisher en Charlie Munger. Ook Warren Buffet zijn beleggingsstijl is in de loop der jaren geëvolueerd onder invloed van hen.

Terwijl B. Graham vooral cijfermatig te werk ging en stevig ondergewaardeerde aandelen kocht, zijn zowel P. Fisher en C. Munger van het idee dat het bij sommige bedrijven oké is om een faire prijs te betalen voor de aandelen.

Voor alle duidelijkheid wil ik wel even stellen dat ik met “portefeuille” enkel het aandelengedeelte bedoel. In de eerste plaats zou ik iedereen aanraden om eerst eigenaar te worden van uw eigen woning vooraleer U gaat overwegen om te beleggen in aandelen.

Elke situatie en persoon zijn verschillend, alleen U kan bepalen wat de juiste opbouw is voor U van uw gehele vermogen, maar omdat U dit leest, is de kans groot dat we toch ongeveer op dezelfde golflengte zitten.

Aandelen worden ingedeeld in 4 categorieën. Naar analogie met het schaken hebben ze volgende titels meegekregen.

Dames

Eerst de “Dames”, het meest waardevolle stuk op het bord, de koning niet meegerekend, want zonder Koning is er geen spel.

De Dames zijn onze “uitstekende bedrijven”. Bedrijven met een goede trackrecord, goed management, een competitief voordeel, lage schuldgraad en redelijk voorspelbare toekomstige resultaten. En indien mogelijk familiale aandeelhouders welke ook nog deelnemen in het management.

Deze Dames hebben een laag risico en zijn de meest stabiele waardes in onze portefeuille. Voor deze aandelen zullen we dan ook geen koopjes najagen. Indien we deze bedrijven kunnen kopen tegen een goede prijs nemen we deze op in onze portefeuille.

Dit zijn waardes die we kopen met de intentie deze bij te houden voor altijd. (buy & hold)

Torens

Dit zijn aandelen van bedrijven die veel van bovenstaande kenmerken vertonen, maar ze niet allemaal bezitten. Dit zijn onze goede bedrijven die we willen kopen tegen uitstekende prijzen. We werken met een voldoende veiligheidsmarge of margin of safety. Met andere woorden hier zullen we wel op koopjes jagen.

De termijn die we verwachten dat deze aandelen in onze portefeuille blijven is ongeveer 3 tot 5 jaar.

Lopers

Lopers zijn voor ons bedrijven waarvoor we vooral een kortere periode plannen in onze portefeuille, en we de veiligheidsmarge nog groter nemen.

Voor deze bedrijven zijn de criteria die we voor de 2 vorige hanteren minder belangrijk (hoewel winstgevendheid en vrije cashflow wel belangrijk blijven). Het belangrijkste criterium voor deze bedrijven is hun onderwaardering, als deze groot genoeg is verschijnen ze op onze radar.

Deze categorie bevat aandelen die nog een laatste maal mooie rendementen kunnen geven, bedrijven die bij liquidatie meer opbrengen dan hun beurskoers, foute waarderingen die komen boven drijven door spin-offs, eenmalige tegenslagen,…
Het gaat hier dan over redelijke bedrijven tegen waanzinnige prijzen.

De termijn waarin we met deze aandelen winst willen behalen zal 1 tot 2 jaar bedragen.

Pionnen

Dit zijn onze berekende gokjes. Bedrijven die we eigenlijk als value investor moeten negeren, maar waar we toch een kans in zien om behoorlijke winsten mee te genereren.

Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn in een turnaround situatie.

Om terug te gaan naar onze analogie met het schaken, de kans dat deze pion de overkant van het bord bereikt is zeer klein, maar als hij deze bereikt wordt hij een dame. Uiteraard mag deze categorie maar een zeer beperkt deel uit maken van de portefeuille.

Opbouw Portefeuille

In de opbouw, en het balanceren van onze portefeuille gaan we uit van volgende percentages.

Dame mag tussen de 10% en 20% van onze portefeuille innemen.
Bij aankoop zullen we waarschijnlijk maar 5% nemen, om hopelijk later nog een extra 5% te kunnen aankopen tegen betere prijzen. Pas als deze meer dan 20% van onze portefeuille uitmaakt zullen we een deel verkopen om onze portefeuille terug in balans te brengen.

De verkooplimiet van deze aandelen zal een fikse premie inhouden bovenop de intrinsieke waarde.

Toren mag tussen de 5% en 10% van onze portefeuille bedragen.
Bij aankoop zullen we in 1 keer 5% kopen. Boven de 10% maar onder de verkooplimiet zullen we deze herbekijken en een deel of geheel verkopen.

De verkooplimiet leggen we iets boven de intrinsieke waarde.

Loper mag 2,5% tot 5% van de portefeuille bedragen.
Idem als boven, een eenmalige aankoop van 2,5%, en wanneer deze boven de 5% uitkomt wordt deze opnieuw bekeken.

Verkopen doen we op of iets onder de intrinsieke waarde.

Pion mag maximaal aangekocht worden voor 1% van onze portefeuille.
Vermits dit onze gokjes zijn zullen we bij deze niet werken met een vaste verkooplimiet, maar eerder onze winsten vastklikken door met een stoploss limiet te werken die we verhogen wanneer het aandeel stijgt.

Deze gokjes mogen allemaal samen maximaal 5% van onze portefeuille vertegenwoordigen. In de praktijk zal dit waarschijnlijk beperkt zijn tot 1 a 2 verschillende aandelen.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp