Net-Nets Deel 5: de NCAV Formule Toepassen

Schermafbeelding 2024-05-22 155834

Joël Schols

Nu we weten wat net-nets zijn, ik je heb overtuigd dat het een rendabele strategie kan zijn en de grote misvattingen de wereld uit zijn wil ik dieper ingaan op de do’s en dont’s bij het gebruik van de formule.

Laat me beginnen met de formule voor de berekening van de NCAV te herhalen.

Of in het Engels (want deze taal zal je meer zien in jaarrapporten):


Neem het volgende voorbeeld van een bedrijf met deze balans:

Wat is de NCAV?

 • Stap 1: neem alle vlottende activa; cash, voorraden en klanttegoeden bedragen 200. De eenheid mag je zelf kiezen.
 • Stap 2: alle schulden samen bedragen 110.
 • Stap 3: NCAV = 90

Dus een bedrijf dat een marktkapitalisatie heeft van minder dan 90 is een net-net. Eenvoudig toch, in drie simpele stappen.

Komt dit veel voor? Neen, jammer genoeg niet.

Laat ons eens kijken naar drie bedrijven die we al noemden. Zo krijgen we wat gevoel bij het begrip NCAV. Zouden we hier een net-net vinden? We nemen de cijfers van einde 2023.

Stellantis:

 • Current assets =                     €87 mia
 • All debt & Liabilities =            €117 mia
 • NCAV =                                   €30 mia negatief

Geen net-net want NCAV is niet positief, marktwaarde kan niet lager zijn dan een negatief getal.

Wereldhave:

Vastgoedaandeel, dus weten we op voorhand dat dit geen kandidaat is, want deze bestaat vooral uit vaste active. Laat ons toch proberen

 • Current assets =                     €90 mio
 • All debt & Liabilities =            €1.080 mio
 • NCAV =                                   €1 mia negatief

Geen net-net, maar dat wisten we al…

META:

Heeft weinig vaste activa, weinig schulden, …

 • Current assets =                     $108 mia
 • All debt & Liabilities =            $76 mia
 • NCAV =                                   $32 mia positief

Aha, een bedrijf met een positieve NCAV. Zou het bedrijf lager gewaardeerd zijn dan zijn NCAV waarde? Met een marktkapitalisatie van meer dan $1.200 mia zitten we meer dan 35 keer boven NCAV…

De oefening om net-nets te vinden wordt dus uitdagend. Het is al moeilijk om een bedrijf te vinden waarvan de NCAV positief is, laat staan ééntje waarvan de marktkapitalisatie kleiner is dan de NCAV.

Laat ons terugkeren naar ons fictief bedrijf.

De boekwaarde van het bedrijf is 190. In ons voorbeeld spreken we (in dit geval) pas van een net-net bij een marktkapitalisatie van minder dan 50% van de boekwaarde. En belangrijk, die boekwaarde dient vooral te zijn opgebouwd uit vlottende activa. Je merkt meteen dat je uitkomt bij bedrijven met veel cash, weinig schulden en weinig vaste activa. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van een net-net.

Alternatieve berekeningen

Wanneer je gaat googelen op net-net of NCAV kom je onvermijdelijk andere formules tegen. Zo zal je ook de term net working capital afgekort zijn als NWC (i.p.v. NCAV) zien met lichtjes andere manier van berekenen. Daarbij wordt dan aan sommige posten minder waarde toegekend. Neem bijvoorbeeld voorraden die maar voor 50% gerekend worden of klanttegoeden voor 80%. Je kan hier zo ver in gaan als je wil, echter geen enkele formule zal waterdicht zijn. Soms zal je overschatten, soms onderschatten.

Mijn aanpak is daarom rechtlijnig: neem de eenvoudige NCAV berekening als uitgangspunt om te screenen en bekijk daarna de grote balansposten om bedrijven te schrappen uit je lijstje. Dat werkt efficiënter dan complexe formules opstellen die toch nooit correct kunnen zijn.

Voor een eerste screening en het creëren van lijstjes is de basisdefinitie van NCAV voldoende. Maar eens je je lijst hebt dien je bedrijf per bedrijf te gaan onderzoeken. In dat onderzoek zijn verschillende kwalitatieve en kwantitatieve criteria belangrijk.  Die criteria bespreken we later. In een volgend artikel ga ik me eerst toespitsen op de componenten die het NCAV bedrag bepalen om na te gaan waar er mogelijke valkuilen zijn.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp