Jaarlijkse grote schoonmaak in de aandelenportefeuille

Sam Hollanders

De lezers die me al wat langer volgen, weten ondertussen dat ik elk jaar een keer met de fijne kam door de portefeuille ga, ik vergelijk het graag met een grote schoonmaak waarbij alle kasten nog eens uitgeladen worden. Kort na de publicatie van de jaarcijfers is een ideale periode.

Het is zeer zinvol voor iedereen om jaarlijks de portefeuille eens goed door te lichten. Dit is wat ik doe.

Jaarlijkse doorlichting van de aandelenportefeuille

In de eerste plaats maak ik een inventaris van wat ik al bezit. Zeker handig als je meerdere brokers gebruikt. En dit lijst ik op van grootste belang in mijn portefeuille naar het kleinste.

Daarna bekijk ik als eerste de aandelen/bedrijven die het meeste gewicht hebben in de totale portefeuille, zeg maar de top 5.

Hoe staan deze er voor? Zijn er veranderingen geweest het afgelopen jaar die de waarde hebben aangetast? Of zijn ze misschien te snel gestegen. Wat is mijn visie op de middellange termijn voor deze bedrijven en hun sectoren?

Hou ik deze zaken aan uit overtuiging van hun rendement voor de toekomst, of is het omdat ik er geen afstand van kan doen?

Zijn in deze groep van aandelen er bedrijven bij waar ik minder van overtuigd ben dan eerder, dan ga ik deze nogmaals en extra binnenstebuiten keren. Wanneer ik een aandeel binnenstebuiten keer, dan wil dat zeggen dat ik eigenlijk op zoek ga naar alle mogelijke redenen om het bedrijf niet te bezitten. Net hetzelfde als wat ik doe voor ik een aandeel koop.

Wees niet bang om te verkopen!

Kom ik een bedrijf tegen waar de overtuiging tanende is, dan komt deze op de “te verkopen” lijst.

Afhankelijk van de onderwaardering en eventuele koopwaardige alternatieven kan ik snel tot verkoop overgaan, of blijft het aandeel nog even in de portefeuille hangen.

Een voorbeeld hiervan is Colruyt waar ik meer dan 10 jaar aandeelhouder van was. Maar op een bepaald ogenblik was ik niet meer overtuigd dat de margedruk niet te sterk zou worden. In 2015 verkocht ik aan €46. Niet dat ik het bedrijf niet meer als een goed bedrijf beschouw(de), maar de prijs was niet meer ok ten opzichte van de vooruitzichten.

Wees niet bang om bij te kopen!

Een andere vraag die ik me stel, is of ik van de aandelen waar ik nog wel 100% van overtuigd ben ook voldoende bezit. Soms zitten de beste koopjes al in je eigen portefeuille!

Vaak is er bij de top 5 niet veel spannends te beleven. Tenslotte is ons doel om de bedrijven door en door te kennen en zitten deze vaak het langste in portefeuille. Leuker wordt het dan als je de volgende 5 tot 8 aandelen gaat bekijken, opnieuw gemeten naar gewicht in de portefeuille.

Op deze aandelen pas ik dezelfde vragen en werkwijze toe. Het verschil is dat hier een aandeel waar ik niet meer van overtuigd ben er sneller uitgaat, ook als deze nog ondergewaardeerd is.

Wat vaak voorkomt is dat ik ontdek dat bij deze “subtoppers’ er enkele bij zijn, waar ik meer potentieel in zie dan in de aandelen die in de top 5 zitten.

Een goede allocatie van uw kapitaal

Op dat ogenblik moet ik stappen zetten en de allocatie van mijn geld aanpassen. Dit kan zijn door enkel meer geld te beleggen in de aandelen waar ik meer potentieel in zie, maar het kan ook zijn dat ik een top 5 positie dan deels of zelfs volledig verkoop, zoals Colruyt.

Ook de aandelen met het minste gewicht in de portefeuille verdienen evenveel aandacht. Opnieuw worden dezelfde stappen doorlopen. Deze aandelen zijn vaak de kweekvijver van toekomstige grotere posities. Net zoals GBL dit toepast.

In uitzonderlijke gevallen kom ik dan aandelen tegen waar ik me eigenlijk niet meer kan herinneren waarom ik deze kocht, of waar na een jaar blijkt dat ik me in bepaalde zaken heb vergist. Deze gaan er dan stante pede uit.

En na de grote schoonmaak is er dan weer voldoende plaats voor nieuwe aandelen, want ook in een dure markt zijn er koopjes te vinden.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp