Wat is kwaliteit bij aandelen?

Sam Hollanders

Net zoals in het gewone leven zijn mensen op de beurs steeds op zoek naar kwaliteit.

Door eerst de dot.com crisis en daarna de financiële crisis merk je duidelijk dat de beleggers op zoek gaan naar kwaliteit en vooral de veiligheid die daarmee gepaard gaat.

Dat merken we onder andere aan de dure koersen voor topbedrijven, maar ook aan de nog steeds hoge vraag naar staatsobligaties, ondanks de zeer povere rente.

Daarbij wordt vaak uit het oog verloren dat te dure kwaliteitsaandelen eigenlijk ook niet meer veilig zijn. Op zeer lange termijn zal alles wel goed komen, maar als je vandaag veel te veel betaalt, kan het wel zijn dat je 10 jaar of langer moet wachten op rendement.

Maar als mensen op zoek zijn kwaliteit, dan roept dat ook de vraag op, wat is nu eigenlijk kwaliteit.

Deze kwaliteit valt bij bedrijven/aandelen eigenlijk in drie onderdelen te verdelen.

Management Kwaliteit

Hierbij hebben we het dan niet zozeer alleen over het vermogen van het management om het bedrijf goed te leiden en de winst op te drijven, maar vooral over de ethiek van de bedrijfsleiding.

Vaak zie je bij grotere bedrijven een betere ethiek onder het bestuur, al dan niet opgelegd door veel striktere interne regels.

Als je echter bij een kleiner bedrijf iemand vindt die werkt naar de hoogste standaarden en ethiek, dan heb je vaak een jackpot in handen. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan Picanol, waarbij Luc Tack geen loon wilde opnemen tot alle verliezen uit het verleden waren weggewerkt.

Spijtig genoeg is het niet altijd zo duidelijk als bij Picanol, of komen ze er niet mee in het nieuws.

Het is ook één van de moeilijkste zaken om bij een bedrijf te controleren.

Zo ook bij het bedrijf dat ik deze week heb opgenomen in portefeuille. Ik weet niet of het management hier er een goede ethiek op nahoudt. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is dat er tot op heden nog geen indicaties zijn van het tegendeel.

Gelukkig is dit bedrijf gewoon heel goedkoop, en gaan we niet af op de kwaliteit.

Kwaliteit Activa

Ook deze is voor particuliere beleggers niet altijd makkelijk te meten of in te schatten. Je kan tenslotte niet alle fabrieken van een bedrijf gaan bezoeken. Of nog moeilijker is het inschatten van patenten en octrooien.

Daarom is vaak de eerste stap die een echte deep value belegger neemt om alle immateriële activa uit zijn berekeningen te weren. Hier kan nochtans ook heel veel waarde in zitten, en zelfs veel verborgen waarde.

Maar we willen het niet riskeren dat we een bedrijf kopen die patenten verzamelt, maar er geen inkomen uit realiseert.

Ook bedrijven met veel activa die nog geen rendement opleveren, zoals bijvoorbeeld mijnbouwers met veel grond maar waarvan de mijnen nog niet in werking zijn, zijn een groot risico.

Probeer u maar eens in te denken hoeveel er nog kan mislopen voor een potentiële mijn tot aan productie komt.

Wil je op zoek gaan naar waardevolle en vaak verborgen activa, kijk dan zeker naar bedrijven die veel geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en deze kosten rechtstreeks opnemen in het resultaat en niet boeken bij de activa. Aan de andere kant moet je ook uitkijken naar verborgen schulden en lasten.

De sector waar hier het meeste in te doen is, is uiteraard de tech sector.

Kwaliteit van Winst en Rendement

Deze laatste kwalitatieve factor is ook de factor waar Warren Buffett in de eerste plaats naar kijkt. Sterke balansen met een stabiele winstgroei, goedkope aandelen met grote groeimogelijkheden zoals Coca-Cola in de jaren 80.

Wat we hier willen is een hoge marge die niet snel weggeconcurreerd kan worden. De zogenaamde “moats” waar Buffett het altijd over heeft. Een hoge brutomarge ten opzichte van de ingezette middelen is een goed beginpunt.

Bij voorkeur heeft Buffett ook een capabel management met de juiste ethiek, maar indien nodig oefent hij wel druk uit op het management zodat ze de hoogste standaarden naleven.

Dit laatste is iets wat wij (nog) niet kunnen, vandaar dat we, als we merken dat het management niet voldoet aan onze standaarden, snel moeten uitstappen.

Maar is op zoek gaan naar kwaliteit wel de juiste weg in de huidige markt? Die kwaliteit betalen we vandaag meestal te duur. Daarom start ik vandaag mijn zoektocht in de eerste plaats bij goedkoop.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp