Hoe een lange termijn belegger zijn?

Sam Hollanders

De meeste beleggers focussen te sterk op de korte termijn in plaats van de lange termijn. Ze kijken naar de prestaties van een bedrijf van het laatste kwartaal en in het beste geval het laatste jaar. Ze kijken ook naar de schommelingen van de beurskoers van de afgelopen weken of maanden. Ze lezen het recente nieuws en bekijken de laatste updates en kopen of verkopen dan op basis van hun verwachtingen voor de komende maanden.

Spijtig genoeg doen de meeste beleggers het enkele procenten slechter dan de indexen elk jaar en korte termijn beleggen is één van de oorzaken hiervan. Om beter te zijn dan gemiddeld (de index) moet je iets anders doen, en één van gemakkelijkste en belangrijkste zaken die je anders kan doen is om alles op lange termijn te bekijken.

Kijk naar de bekendste en meest succesvolle beleggers van de afgelopen 100 jaar, zij hebben allen een lange termijn visie.

Doelstellingen op lange termijn

Beleggen op de lange termijn begint met het hebben van doelstellingen op de lange termijn. Hoewel beleggers vaak op korte termijn handelen hebben ze wel een lange termijn doel voor ogen. In de meeste gevallen is dit het pensioen.

Als je een pensioenspaarpot opbouwt, dan duurt het vaak tientallen jaren voor je er aan toe komt om er een inkomen uit te halen, en je wil dat dit inkomen ook nog tientallen jaren meegaat.

Beleggen is iets wat we doen voor meerdere decennia. Zet geen doelen voor de komende maand of zelfs jaar, maar denk 5,10 en zelfs 20 jaar verder.

Een gevolg van denken op de heel lange termijn is dat je waarschijnlijk minder risico wil nemen. Een aandeel kan tenslotte nooit meer recupereren van een faillissement. Succesvolle en defensieve bedrijven die al vele jaren bestaan zijn dan ook de meest voor de hand liggende keuze voor lange termijn beleggers.

Analyseer het lange termijn verleden van een bedrijf

Ook op je analyse van beleggingen heeft een lange termijnvisie een impact.

Als je een lange termijnbelegger wil zijn, kijk dan niet enkele naar de resultaten in het laatste jaarverslag, maar ga verder terug, veel verder. Neem de jaarverslagen van de laatste 10 jaar en lees deze een keer door. Zo krijg je een beeld van wat het bedrijf over zoveel jaren heeft gerealiseerd.

De beleggers die deze extra stappen willen zetten en de financiële en operationele informatie over deze vele jaren willen bekijken, zijn de beleggers die het meeste kans hebben om de lange termijn winnaars te selecteren.

Lange termijn winnaars zijn die bedrijven die jaar na jaar winst maken. Er kan al eens een slippertje tussen zitten, maar op de lange termijn komt dit normaal terug goed en groeien de winsten sterker dan de inflatie.

Natuurlijk mogen we niet doen alsof op lange termijn alles rozengeur en maneschijn is. De beurs is risicovol en ook goede bedrijven kunnen slechte dingen overkomen, maar als een bedrijf al geen succes had in het verleden, dan is de kans ook veel kleiner dat ze dit in de toekomst wel zullen hebben.

Hou beleggingen aan voor de lange termijn

Ook de periode dat je verwacht individuele aandelen te houden is bepalend of je een lange termijn belegger bent of niet. De gemiddelde termijn dat aandelen vandaag worden gehouden is minder dan een jaar.

In een periode korter dan een jaar zal het merendeel van de opbrengst moeten komen van de beweging van de beurskoers en niet van dividenden.

Maar de bewegingen van de beurskoers op korte termijn worden gedreven door het sentiment van Mr. Market, welke emotionele reacties zijn op nieuws. Nieuws is onvoorspelbaar (want als we wisten wat er kwam, dan was het geen nieuws) en daarom zijn de bewegingen van aandelen ook onvoorspelbaar.

Deze willekeurige en onvoorspelbare bewegingen van de beurskoers kunnen net zo goed neerwaarts zijn als stijgend, en daarom is het beleggen op korte termijn eigenlijk niet meer dan een bezoek aan het casino.

Het is meestal pas na 3 jaar en eerder zelfs nog 5 jaar dat fundamentele veranderingen aan individuele bedrijven doorwegen tegen de willekeurige en onvoorspelbare stemmingswisselingen van Mr. Market.

Ook dividenden zijn op lange termijn niet te onderschatten. Op 5 jaar tijd kan je soms makkelijk 30% of meer rendement halen uit dividenden. Als een aandeel een dividendrendement heeft van 5% om te beginnen, en het dividend groeit elk jaar, dan is de kans klein dat de beurskoers zou dalen in die mate dat deze winst zou verdwijnen.

Gelijkaardig, bij bedrijven die op vijf jaar hun omzet en winst met 30-50% kunnen laten groeien, is de kans heel klein dat de beurskoers over deze vijf jaar lager gaat (in de veronderstelling dat de originele aankoopprijs in de buurt zat van de faire waarde, of bij voorkeur zelfs lager was).

De lessen van lange termijn beleggen toepassen

Hoewel de lessen van lange termijn beleggen overal te vinden zijn, zijn er toch maar heel weinig mensen die ze toepassen, wat het nog beter maakt voor diegenen die wel deze stap zetten.

 • Wil je een betrouwbaarder inkomen, focus op de lange termijn
 • Als je bedrijven wil die consistent groeien, focus op de lange termijn
 • Als je bedrijven wil met een laag risico welke goede en slechte tijden kunnen overleven, focus op de lange termijn.
 • Als je een betrouwbaarder beeld wil van de waarde van een bedrijf, focus op de lange termijn.

De volgende keer dat je een bedrijf bekijkt, kijk dan naar de historiek van de laatste tien jaar en stel jezelf deze vragen;

 • Hoe is het bedrijf veranderd in deze tijd?
 • Verdient het bedrijf meer dan tien jaar geleden?
 • Is dit een rustig pad geweest, of eerder een met veel ups en downs?
 • Hoe is de sector veranderd?

Denk dan na over de volgende tien jaar.

 • Kan de sector/industrie hevige veranderingen ondergaan?
 • Hoe groot is de kans dat het bedrijf binnen 10 jaar groter zal zijn?
 • Kan het bedrijf in deze periode failliet gaan?

In het licht van de kennis over deze lange termijn resultaten, moet je ook denken over de resultaten van het afgelopen jaar. En als je hier dan over denkt, denk er dan aan dat dit maar een resultaat is van slechts één jaar zoals er nog velen zullen komen als je de aandelen koopt.

Succes in beleggen op de lange termijn, vereist denken op de lange termijn, wat wil zeggen dat je moet kijken naar de lange termijn historiek en moet denken over de lange termijn toekomst.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp