Het is NU tijd voor financiële opvoeding

Sam Hollanders

Vorige week heb ik een flinke frustratie van mij afgeschreven. Toen pleitte ik ervoor dat de politici de beurs terug zouden erkennen als de ideale manier om te sparen en vooral ook als manier voor iedereen om dit op gelijke voet te doen, ongeacht afkomst en beschikbare middelen.

Daarbij was ik een heel cruciaal aspect uit het oog verloren. Namelijk de financiële kennis van de gemiddelde Belg.

Naar aanleiding van 10 jaar bankencrisis hield de Tijd een enquête bij een volgens onderzoeksbureau Kantar TNS representatieve staal van de Belgische bevolking. De foutmarge zou slechts 3% bedragen.

Bij de vraag of de overheid individuele aandeelhouders in banken moest waarborgen verscheen volgend antwoord: 

U leest het goed. Maar liefst 49% van de ondervraagden vindt dat de overheid beleggers in banken moet vergoeden als deze verlies lijden.

Nog eens 24% heeft geen mening en 12% weet het niet.

Een schokkende 85% (!!) van de bevolking heeft dus geen enkele notitie van wat risicokapitaal is.

Waarom zou de aandeelhouder van een bank vergoed moeten worden bij verlies?

Als we dat doortrekken, dan moeten ook de aandeelhouders van Nyrstar, Option,… allemaal vergoed worden.

Het lijkt er op of deze enquête is afgenomen bij Arco aandeelhouders. Hoewel daar de situatie anders is. Veel van deze aandeelhouders werden namelijk bedrogen. Maar in plaats van de bedriegers aan te pakken heeft onze overheid zich garant gesteld, waar ze dit wettelijk niet konden,… .

Vroeger dacht ik dat ze dit hadden gedaan om zo op de verjaringstermijn te spelen zodat hun vriendjes (de echte schuldigen in de eerste plaats ACW, nu beweging.net) te vrijwaren. Na het zien van bovenstaande vrees ik dat het een puur gebrek aan financiële kennis is. En zij besturen ons land en geven ons belastinggeld uit ?.

En dus moet ik mijn tirade van vorige week bijstellen. Blijkbaar heeft 85% van de Belgen niets te zoeken op de beurs. Of beter gezegd nog niet. Ze dienen namelijk eerst een financiële opvoeding te krijgen.

En als we daar nu eens mee zouden starten in de twee laatste jaren van het middelbaar onderwijs?

Mijn oudste dochter is net het vijfde middelbaar onderwijs gestart in Humane Wetenschappen. Als zij deze middelbare school verlaat heeft zij vier talen geleerd, kent zij elke rivier in België, alle hoofdsteden en landen van de hele wereld, de volledige anatomie van de mens en noem maar op.

Maar omdat zij geen enkel uur financiële opvoeding krijgt, kent zij niets van hypothecaire kredieten, verzekeringen, pensioensparen, …. Wat het inhoudt om zelfstandige te zijn ten opzichte van werknemer, loon, sociale lasten,… . Allemaal zaken waar ze al heel snel na hun studies mee in contact zullen komen.

En als ze bovenstaande zaken nog niet kennen, kunnen we dan verwachten dat zij weten wat een aandeel is en beleggen op de beurs inhoudt? Nochtans is economie één van de grootste gedragswetenschappen die er is (één van haar hoofdvakken).

Laten wij, die tot die 15% behoren van mensen die wel weten hoe de beurs werkt, er dan maar ten volle van profiteren en zelf onze kennis doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, met de bewijzen in onze handen!

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp