Het belang van de aandelenstructuur

Sam Hollanders

Vaak zie ik beginnende (en soms gevorderde) beleggers goochelen met ratio’s zoals K/W, K/B, dividendrendement, ROE, ROC,… Maar een belangrijke component van een aantal van deze ratio’s wordt vaak stiefmoederlijk behandeld omdat de gegevens niet altijd voor het rapen liggen.

Het begrijpen van de aandeelhoudersstructuur is nochtans een extreem belangrijk onderdeel van een goede analyse van een bedrijf en de waardering van een aandeel. Met dit artikel wil ik een korte inleiding geven waar je als belegger op moet letten.

Uitstaande aandelen

Het belangrijkste onderdeel van de aandelenstructuur zijn de uitstaande aandelen. Dit zijn de aandelen die door het bedrijf zijn uitgegeven en gekocht door de aandeelhouders, welke deze ook houden.

Hoewel het basiswiskunde is, vergeten beginnende beleggers soms het belang van deze uitstaande aandelen als ze een bedrijf waarderen. Deze uitstaande aandelen zijn rechtstreeks verbonden aan de marktkapitalisatie en omgekeerd evenredig verbonden aan misschien wel het meest gebruikte waarderingselement, namelijk Winst per Aandeel (EPS = Earnings Per Share).

Als de uitstaande aandelen groter worden, dan is het moeilijker voor het bedrijf om haar winst per aandeel te verhogen (ook als de nettowinst stijgt).

Het is dan ook belangrijk om bij jonge bedrijven die veel investeren in hun groei, te kijken naar deze uitstaande aandelen en meer bepaald of deze toenemen of eerder stabiel blijven.

Als het aantal uitstaande aandelen relatief stabiel blijft is dat een goed teken. Veel bedrijven financieren hun groei door nieuwe aandelen uit te geven om zo meer kapitaal op te halen. Hoewel dit een veel voorkomend gegeven is, wil je als belegger liever niet dat je aandeel in het bedrijf verwatert.

Freefloat

Een tweede belangrijk deel van de aandelen structuur zijn de vrij verhandelbare aandelen, waarschijnlijk beter bekend onder zijn Engelse term, Freefloat. Dit zijn het totaal aantal aandelen die in handen zijn van de beleggers en vrij verhandeld kunnen worden. Het verschil met de uitstaande aandelen is dat bij deze freefloat de aandelen die in handen zijn van insiders (zoals bijvoorbeeld een familie) niet worden meegeteld omdat deze niet worden bekeken als zijnde vrij beschikbaar om mee te handelen.

Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld 30 miljoen uitstaande aandelen hebben, maar dat er maar 20 miljoen vrij beschikbaar van zijn omdat de andere 10 miljoen aandelen in handen zijn van het management, een familie of institutionele belegger.

Deze vrij verhandelbare aandelen zijn belangrijk om in het oog te houden als belegger als je kijkt naar een aandeel, zijn liquiditeit en om te kijken of de recent verhandelde volumes normaal zijn of niet. Een aandeel met een lage freefloat kan illiquide zijn en als je een mooie positie wil uitbouwen dan is liquiditeit ook een factor waar je rekening mee moet houden.

Vooral omdat je als particuliere belegger ook de luxe hebt om naar de kleinere aandelen te kunnen kijken. Het is dan echter wel belangrijk om te zien dat als de freefloat laag is, dat degene die de andere aandelen in handen heeft (familie, institutioneel,…) dezelfde belangen heeft als jij.

Insider Ownership

Een derde belangrijk element van de aandelenstructuur heb je misschien al ontdekt als je de freefloat bekijkt, namelijk het aantal aandelen dat wordt aangehouden door insiders. Een belegger die meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezit (en bij sommige bedrijven 3%) is verplicht dit te melden aan het bedrijf en de controlerende instantie (FSMA, AFM,…)

Insider Ownership is het percentage van de aandelen dat in handen is van het management, bestuurders als een groep.

Dat de mensen, die mee aan de knoppen draaien binnen het bedrijf, aandelen bezitten is om veel redenen belangrijk. Het belangrijkste is dat het management in zo’n geval dezelfde belangen heeft als de andere beleggers.

Ook de activiteit van insiders is interessant om te bekijken. Als insiders zelf aandelen kopen, en ik bedoel echt kopen en niet het uitvoeren van een optie of warrantenplan, dan is dit een positief signaal. Zij staan dichter bij het bedrijf dan eender wie.

Het verkopen van aandelen kan een negatief signaal zijn, maar ze kunnen ook om privé redenen cash nodig hebben. Hierbij is het opletten hoeveel van hun belang ze verkopen.

Diluted Shares Outstanding

Als laatste factor zijn er de volledig verwaterde aandelen, ofwel the fully diluted shares. Dit cijfer geeft het aantal aandelen weer dat we mogelijk in de toekomst gaan hebben als optie of warrant plannen / bonussen volledig worden opgenomen.
Veel jonge groeiende bedrijven maken gebruik van zulke verloningssystemen om management aan hen te binden.

Dit kan tot een flinke verwatering leiden en dient dan ook bekeken te worden om de redenen die boven reeds werden aangehaald.

Aandelen inkopen of investeren in groei?

Ter conclusie, de structuur van de aandelen van het bedrijf is een belangrijk gegeven om te bekijken bij de analyse van een aandeel. Bedrijven die veel nieuwe aandelen uitgeven of flink rondstrooien met optieplannen verwateren de aandelen en dit is nooit positief voor de bestaande aandeelhouders.

Aan de andere kant willen we het openstaande aantal aandelen ook niet te fors zien krimpen. Want dit wil zeggen dat het voor het bedrijf interessanter is om eigen aandelen in te kopen dan de vrije cashflow te investeren in groei. Ook dit moet mee opgenomen worden in uw waardering van het bedrijf, want een vertragende groei is geen positief signaal.

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp