Hoe je vermogen beschermen tegen inflatie

Sam Hollanders

Inflatie is onvermijdelijk een deel van de oplossing tegen de huidige schuldencrisis van de overheden. Wat kunnen we als beleggers doen om ons te beschermen tegen inflatie? Waar vertrouwen we best ons geld aan toe?

Maar eerst:

Wat is inflatie?

Inflatie of prijsinflatie wordt op verschillende manieren gedefinieerd.
Volgens de Keynesiaanse visie is inflatie het gevolg van prijsveranderingen welke op hun beurt zijn veroorzaakt door veranderingen in vraag en aanbod.
De Monetaristen zien inflatie als een gevolg van de geldtoename.
De Oostenrijkse school stelt dan weer dat inflatie gelijk is aan de geldtoename.

Er worden verschillende vormen van inflatie waargenomen.
Kosteninflatie, deze kan optreden door gestegen kosten van grondstoffen, software, verhoogde loonkosten of zelfs geïmporteerde inflatie.
Naast de kosteninflatie hebben we ook nog de bestedingsinflatie. Veel vraag en weinig aanbod.

Voor ons beleggers maakt het niet uit welk van deze bovenstaande visies de correcte is. Waarschijnlijk is het een mix van alle drie.

Inflatie, kan men het bestrijden? En willen ze dat wel?

Reeds vele jaren zien we in de Westerse landen productie van goederen verdwijnen naar lageloonlanden. Dit heeft voor een zeer lange tijd er voor gezorgd dat de  prijzen van goederen voor ons niet even snel stegen.
Door de toegenomen industriële activiteiten in deze landen groeit de middenklasse, met bijhorende levensstandaard en uitgave patroon. De consumptie stijgt waardoor de prijzen stijgen, daarop stijgen de lonen met als uiteindelijk gevolg dat ook wij in de Westerse landen de goederen afkomstig uit deze landen duurder betalen. Wat op zich ook weer een opwaartse spiraal in gang zet in onze regio. Dit is dan de geïmporteerde inflatie.

Daarnaast hebben we nog de drukpersen die op volle toeren draaien. Zowel in de VS, Europa en andere Westerse landen. Dit om de economie verder te laten draaien. De toename van de geldhoeveelheid.

De overheden hebben om de banken te redden enorme schulden moeten aangaan. Voor de meeste overheden was dit bovenop hun reeds torenhoge schulden.  Welke uitweg hebben deze overheden om hun schulden te verlagen?
Ze kunnen besparen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen lonen verlagen, of minder ambtenaren tewerkstellen. In België kunnen we wel een overheid hier en daar missen, ministers en parlementen genoeg.
Ze kunnen ook besparen op andere uitgaven, zoals infrastructuur, gezondheidszorg, scholen,… maar dit is niet wenselijk, integendeel.
Ze kunnen ook hun inkomsten verhogen, met andere woorden meer en nieuwe belastingen heffen.
Beide zijn maatregelen waarmee geen enkele politicus zichzelf populair kan maken, en zal dan ook enkel gebruikt worden als het niet meer anders kan.

Inflatie daarentegen is voor de politiek de ideale oplossing voor de torenhoge schulden. Hoe meer inflatie, hoe minder zwaar dat de schuld weegt, want de inkomsten stijgen mee met de inflatie. Bovendien kunnen ze de schuld van de inflatie nog in iemands anders schoenen schuiven. Inflatie is een belasting voor de spaarder en een sluipmoordenaar voor uw vermogen.

Komt er hyperinflatie?

Wil dit dan zeggen dat ik geloof dat we een hyperinflatie zullen meemaken?
Neen, de gevolgen van hyperinflatie zijn niet wenselijk. Bovendien zijn de beheerders van de ECB en de FED zeer bedreven geraakt in het bestrijden van inflatie. Ik verwacht dan ook een redelijk stabiele maar structureel hogere inflatie. Ze zullen de dunne lijn bewandelen waarbij de inflatie nog economisch verantwoord is. De doelstelling van dichtbij, maar minder dan 2 % zullen ze officieel blijven gebruiken, maar achter de schermen zullen hogere cijfers de maatstaf zijn.

Hoe beschermen we ons vermogen tegen inflatie?

Wat we zeker niet mogen doen is beleggen in vastrentende producten zoals obligaties, spaarrekeningen,…
Zelfs inflatiegebonden obligaties zijn geen optie. De officiële inflatie zoals deze door de overheden wordt gemeten is steeds lager dan de echte inflatie. Te weinig energie en voeding in de korf, en teveel andere zaken die steeds goedkoper worden zoals computers, gsm,… zorgen voor een foute weergave van de inflatie.

Wat moeten we dan wel doen?

De meest gangbare manier is beleggen in grondstoffen. Goud, zilver, olie,aardgas, steenkool, …
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar grondstoffen die ook een voldoende economisch nut hebben. Goud bijvoorbeeld heeft minder economisch nut dan olie. Goud wordt niet opgebruikt en er zijn voldoende alternatieven voorhanden die goud kunnen vervangen in zijn economische toepassingen.
Een mooie gouden ketting voor de vrouw  zijn steeds een goede belegging. Een tevreden vrouw en een indekking tegen inflatie, wat kan je meer wensen? (De dames kunnen zichzelf verwennen, of hun man op deze manier overtuigen)

Schulden maken is een andere optie. Uiteraard geen schulden voor consumptie, maar de zogenaamde “gezonde schulden”. Schulden waartegenover iets met een duidelijke en (redelijk) stabiele waarde staat zoals bijvoorbeeld schulden om vastgoed te kopen.

Is vastgoed nu niet te duur?

Vind ik vastgoed dan niet te duur? Jawel, vastgoed is momenteel (te?) duur, maar ook de rente op uw lening is momenteel (te) laag, en deze 2 gaan steeds hand in hand.
Huurinkomsten zijn gekoppeld aan inflatie, en ook de onderliggende waarde van het vastgoed stijgt mee, de afbetaling voor de lening blijft echter hetzelfde. Hierdoor zal na enkele jaren het te duur betaald vastgoed nog steeds een bevredigende belegging zijn. Uiteraard dient men ook in deze situatie nog steeds zijn gezond verstand te gebruiken en geen te exuberante prijzen betalen. Prijs en rendement zijn onlosmakelijk verbonden. Hoe duurder je koopt hoe lager je rendement.
Is je budget te klein om zelf rechtstreeks in vastgoed te beleggen, zoek dan vastgoedaandelen of vastgoedbevaks, deze hebben ook steeds genoeg openstaande schuld om goed te beschermen tegen inflatie.

Aandelen van goede bedrijven!

Als laatste komen de aandelen in aanmerking die de gestegen kosten zeer makkelijk kunnen doorrekenen aan hun klanten. Als het dan nog even wil meezitten hebben deze bedrijven nog een stuk “gezonde schulden”.

Inflatie is ook al omschreven als een verschuiving van rijkdom, zie dat je aan de goede kant staat!

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp