Beleggen in ondergewaardeerde aandelen: PEG ratio

Sam Hollanders

Dit artikel is het derde in de reeks “Beleggen in ondergewaardeerde aandelen” Naast de PEG ratio welke in dit artikel wordt besproken zijn er nog 6 andere goede methodes om ondergewaardeerde en koopwaardige aandelen te vinden.

De PEG ratio hoort misschien niet helemaal in het rijtje thuis van beschikbare screening methodes dankzij de databases. Hoewel ook deze ratio niet moeilijk te berekenen is, biedt, volgens mij, enkel Yahoo deze gratis aan. Spijtig genoeg niet voor Europese aandelen, voor Europese aandelen zijn er zeer weinig geschikte tools beschikbaar, en voor zover ik weet geen enkele gratis. Uitzondering hierin is de stock screener van Keytrade Bank, welke je enkel kan gebruiken indien je een rekening hebt bij hen.

Verder is de PEG ratio niet alleen een selectie methode, maar wordt deze ook, meer dan de K/W en K/B gebruikt om een aandeel te waarderen.

Price Earnings Growth ratio of PEG

Wat is de PEG ratio? Deze ratio bestaat uit 3 elementen, de huidige prijs van het aandeel, de winst per aandeel, en de verwachte toekomstige groei. Door deze laatste factor is de ratio subjectief. Het kan zijn dat de ene analist de groei hoger inschat en dus een lagere PEG ratio uitkomt, dan een andere analist.

Zelf baseer ik mijn (groei) verwachtingen steeds op de groei van minstens 5 jaar in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar ze bieden tenminste enige houvast. Let in elk geval op dat je niet te optimistisch bent in uw verwachtingen.

De ratio wordt berekend door de Koers Winst ratio te delen door de winstgroei.
PEG = (K/W) / Jaarlijkse winstgroei (per aandeel) = (P/E) / Annuals EPS growth

Wat is duur en wat is goedkoop

Een bedrijf dat correct gewaardeerd is moet in theorie een PEG ratio hebben van 1. Hoe lager de ratio hoe goedkoper en hoe hoger de ratio is, des te duurder is het aandeel. Minder dan 1 is dus ondergewaardeerd, meer dan 1 is overgewaardeerd.

Als een bedrijf bijvoorbeeld 20% groeit, dan kan deze een K/W ratio hebben van 20 om correct gewaardeerd te zijn aan een PEG ratio van 1. Zo moet Linkedin een groei hebben van 500 % om tot een normale PEG ratio te komen.

De PEG ratio is vooral geschikt om snel groeiende bedrijven te screenen. Aan de hand van de PEG kan men nakijken of de hoge K/W die betaald wordt verantwoord is. Met de PEG ratio kon men zien dat de waardering die Apple kreeg niet overdreven was (is?).

De PEG ratio is niet perfect.

Zoals boven vermeld moeten we zelf de winstgroei schatten, dit is een mankement aan de formule. Verder kunnen we ook nog stellen dat een hoge groei gemiddeld genomen ook een hoog risico met zich meebrengt.

We moeten ook steeds goed kijken naar hoe men aan deze hoge groei komt. Welke middelen en kapitaal moeten ze aanwenden voor deze groei? Bedrijven die met weinig middelen en kapitaal een hoge groei kennen zijn uiteraard beter dan bedrijven die veel (vreemd) kapitaal nodig hebben. Hoe lager de kapitaalbehoefte, hoe lager het risico op problemen in de toekomst.

De Price Earnings Growth ratio neemt ook problemen van de K/W verhouding mee over. Een lage K/W door een éénmalig hoge winst gedeeld door een goed ingeschatte winstgroei zal toch een veel te lage PEG ratio geven. Bovendien zijn we als optimistische mensen ook geneigd te denken dat dit bedrijf ook in de toekomst deze hoge winsten kan herhalen waardoor we ook de winstgroei zullen overschatten. We gaan dit bedrijf dus 2x bevoordelen.

Bepaal zelf de belangrijkste ratio

Zoals in vorige post vermeld pakt de PEG ratio het probleem van het niet waarderen van winstgroei bij de koers winst verhouding aan. Daartegenover kunnen bedrijven die zeer mooie winsten maken, veel vrije cashflow genereren en een hoog dividend uitkeren, maar niet meer groeien, een hoge PEG ratio hebben. Voor deze bedrijven is de K/W of K/B dan weer een betere indicator. Zoals U ziet zal U zelf moeten inschatten wat de beste ratio is voor het bedrijf dat U bekijkt/zoekt.

Lees de volledige artikelreeks

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp