Koers boekwaarde verhouding: beleggen in ondergewaardeerde aandelen

Sam Hollanders

Als eerste in de reeks Beleggen in Ondergewaardeerde Aandelen starten we met de ratio Koers Boekwaarde, vaak afgekort door K/B of het Engelse P/B price to book. Deze verhouding bekomt men door de boekwaarde per aandeel te delen door de koers van dat aandeel.

De Boekwaarde

De boekwaarde van een aandeel wordt vaak gelijkgesteld aan het eigen vermogen van het bedrijf. Het eigen vermogen bekomen we dan weer door van alle activa (gebouwen, machines, liquide middelen,…) alle schulden af te trekken.

Hoe lager de koers boekwaarde ratio hoe goedkoper het aandeel. Verschillende studies hebben aangetoond dat wanneer uit een lijst of index, 20 van de aandelen worden geselecteerd met de laagste ratio koers boekwaarde, deze op lange termijn het beter doen dan de index. Een voorbeeld van zo'n studie is deze van Kenneth French en Eugene Fama van 1992 waarin ze aandelen vergelijken over de periode 1963-1990 tegenover de NYSE. U kan de studie hier downloaden

Wanneer de ratio van koers/boekwaarde kleiner is dan 1, betekent dit beleggers niet bereid zijn om de waarde te betalen van alle onderliggende activa. Dit kan meerdere redenen hebben, het bedrijf maakt verlies, proces tegen het bedrijf, … Of het kan gewoon een vergissing zijn. Bij een ratio van minder dan 1 moet je echter extra voorzichtig zijn en het bedrijf goed bestuderen.

Probleem met de manier van berekenen

Het grootste probleem van deze ratio is de wijze waarop de boekwaarde wordt berekend. Vermits het om een snelle selectiemethode gaat, zullen we deze niet zelf hebben berekend. Het kan dan ook zijn dat de weergegeven boekwaarde niet voldoet aan wat wij als boekwaarde aanvaarden.

De post immateriële activa op de balans is een post die altijd goed moet bekeken worden. Immateriële Activa kan waardeloos zijn, of net heel veel waarde hebben. Zo is de formule van Coca-Cola immateriële activa en zeer waardevol. Goodwill (het bedrag dat bij een overname betaald wordt bovenop de boekwaarde) kan dan weer volledig waardeloos zijn als de overname geen voordelen brengt voor de overnemer.

Lees de volledige artikelreeks

Start Hier

Veel Gelezen

LinkedIn
Twitter
Facebook
WhatsApp