Home

Sam Hollanders en Joël Schols zijn waardebeleggers uit België. Wij zijn ook de initiatiefnemers achter het private Luxemburgse beleggingsfonds Chess Capital.

Via deze website en onze podcast willen wij het waardebeleggen als dé stijl van beleggen voor de particuliere belegger promoten

Sam Hollanders

is auteur van de aandelennieuwsbrief Smart Capital en het boek Verdubbel je geld in vijf jaar (Lannoo 2019). Hij is sinds 2004 waardebelegger, sinds 2011 full-time.

Joël Schols

is de oprichter van Newtel, later Nextel dat nu onderdeel is van Telenet. Als ondernemer heeft Joël 20 jaar ervaring met waarderingen en overnames van bedrijven.

Groene-pijl.png

Net-Nets Deel 8: een portfolio opbouwen

We hebben een eerste screening gedaan. In deze long list hebben we al heel wat criteria opgenomen zodat we de betere net-nets in de lijst hebben. Deze bedrijven willekeurig in een portfolio plaatsen zou volgens de vele studies die we eerder bespraken logischerwijze tot bovengemiddelde prestatie leiden. We kunnen echter nog een stapje verder gaan

Lees meer »

Net-Nets Deel 6: De valkuilen van de NCAV Formule

Laat ons nu stap voor stap elk onderdeel van de NCAV formule bekijken. Je zal kritisch naar elke component dienen te kijken zodat je vals positieven kan uitsluiten. We willen immers zeker zijn dat wanneer we de liquidatiewaarde van onze kandidaat net-net berekenen, alle posten op de balans ook effectief de waarde hebben die ze

Lees meer »

Net-Nets Deel 5: de NCAV Formule Toepassen

Nu we weten wat net-nets zijn, ik je heb overtuigd dat het een rendabele strategie kan zijn en de grote misvattingen de wereld uit zijn wil ik dieper ingaan op de do’s en dont’s bij het gebruik van de formule. Laat me beginnen met de formule voor de berekening van de NCAV te herhalen. Of

Lees meer »

Net-Nets Deel 4: Research

Er zijn meerdere studies uitgevoerd naar de rendabiliteit en effectiviteit van Benjamin Graham's  net-nets strategie. Graham paste zijn aanpak toe in de jaren 1930. De studies overspannen data over een periode van 40 jaar, ongeveer van 1970 tot 2010 en dat over 4 continenten. Dat is zeer relevant zowel qua tijdspanne als qua geografie. Op

Lees meer »

Net-Nets Deel 3: net-nets in vergelijking met andere strategieën

Ik denk dat het nuttig is om net-nets te situeren in het scala van verschillende andere manieren van waardebeleggen. Ik beperk me bij deze vergelijking uitdrukkelijk tot waardebeleggen en heb het niet over bitcoin, grondstoffen, macro-economische beleggingsstrategieën, momentumbeleggen, ETF- (tegenwoordig meer bekend als hangmat-) beleggen of wat dan ook. Ik wil vergelijken wat vergelijkbaar is.

Lees meer »